Tarieven

TRAJECTEN MET KINDEREN & JONGEREN:

– Kennismakingsgesprek met ouder(s): telefonisch, geen kosten aan verbonden (half uur)
– Intakegesprek met ouder(s): €112,50 per uur
– Coaching- / therapiesessies met kinderen: €75 per sessie (1 tot 1,5 uur)
– Voortgangs- en evaluatiegesprek met ouder(s): €112,50 per uur

In de tarieven zijn ook de kosten voor voorbereiding, uitwerking en het gebruik van materialen verwerkt.

TRAJECTEN MET VOLWASSENEN:

– Coaching-/ therapiesessies met volwassenen : €112,50 per uur

LOSSE CONSULTEN MET OUDERS:

– Losse consulten voor ouders die een hulpvraag hebben in relatie tot dynamiek met hun (ex-) partner, kind, of binnen het gezin: €112,50 per uur

– Losse consulten voor ouders binnen een scheidingsproces in het kader van de scheidingsboodschap, het voorkomen van loyaliteitsconflicten, en het vormen van een harmonieus ouderteam: €112,50 per uur

Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Doorverwijzing & vergoeding
Een verwijzing van de huisarts is niet nodig.
Coachingskosten kun je als ziektekosten opvoeren bij de jaarlijkse belastingaangifte. Tevens kunnen coachingskosten als activerende begeleiding worden betaald uit het Persoonsgebonden Budget (PGB).

Annuleren
Hoe vervelend ook, soms kan een afspraak niet doorgaan. Tot 24 uur voor de afspraak kun je kosteloos afzeggen. Helaas ben ik genoodzaakt om later of niet afgezegde afspraken in rekening te brengen.

Wil je een kennismakingsgesprek inplannen? Klik hier voor mijn contactgegevens.